Life Mastery Verdiepingsdag

De LM Verdiepingsdag wil een antwoord bieden op het verlangen van deelnemers aan het LM Mastering Seminar (stap 2) om hun eigen Meesterschapspraktijk te verdiepen.  Iedereen die deelgenomen heeft aan het LM Mastering Seminar is welkom.

We gaan naast inhoudelijke kennisverdieping rond het aspect ‘Meesterschap leven’, specifiek in op je persoonlijke proces en de vragen/moeilijkheden waar je tegen aanloopt. We creëren een Mastermind waarbinnen je specifieke vragen vanuit groeps-input antwoorden kunnen vinden. Deze Mastermind is tevens een krachtbron waaruit eenieder kracht en inspiratie kan putten voor zijn/haar eigen Life Mastery-praktijk.
Verder heeft de verdiepingsdag ook als doel de LM-intentiebepaling (van het LM Mastering Seminar) te vertalen naar een concreet LM-meesterschapsengagement. Dit engagement kan de basis zijn voor het LM-jaartraject (4dagen en 6 online calls).

Naast de LM Verdiepingsdag wordt er ook een LM Online Call aangeboden waardoor er een continuiteit ontstaat in opvolging van je Meesterschapspraktijk en project.

Data voorjaar 2019:
Maandagavond: 14/1  – 20:00-21:30: online LM Call (hiervoor krijg je een zoom-call uitnodiging toegestuurd na inschrijving)
Zaterdag:  26/1  – 09:00-17:30: LM Verdiepingsdag  (Domein Marsnil – Batsheers)

Praktisch:
Prijs (Call + Verdiepingsdag): 125 € + 25 € catering
Wens je een factuur, dan komt er 21% BTW bij. Stuur dan even een mailtje met je facturatiegegevens
Deelname bevestigd na overschrijving van 150 € op: BE06 7785 9020 2922 met vermelding LM-Verdieping + datum
Uiterste betaaldatum:10 dagen voor aanvang seminar